Personas datu aizsardzība

Informācija par personas datu apstrādi

Mēs apzināmies personas datu un klientu privātuma aizsardzības nozīmi, tāpēc, uzglabājot un apstrādājot jūsu personas datus, mēs rīkojamies saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, jo īpaši ar Eiropas Parlamenta Vispārējo regulu un 2016/679 par fizisko personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – GDPR), ar likumu Nr.101/2000. Coll., par personas datu aizsardzību, ar grozījumiem, ar likumu Nr. 127/2005 Coll., par elektroniskajiem sakariem un turpmāk saskaņā ar attiecīgajiem Civilkodeksa noteikumiem.

Šī informācija par personas datu apstrādi ir spēkā un ir spēkā no 25.05.2018.

Informācija par mums un kontaktinformācija:

SBLCore s.r.o., ID numurs: 042 78 968, juridiskā adrese: Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Prāga 9, reģistrēts Prāgas pilsētas tiesas uzturētajā komercreģistrā, C sadaļā, ievietot 245258

E-pasts: blanka@sblcore.com

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu datus:

Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču daži Jūsu dati ir nepieciešami līgumu slēgšanai un saistību izpildei. Mēs apstrādājam jūsu sniegtos datus galvenokārt mūsu pakalpojumu un produktu nodrošināšanai, rēķinu izrakstīšanai, kā arī iekšējai lietošanai, mārketinga un uzņēmējdarbības nolūkos vai parādu piedziņai vai maksājumu morāles novērtēšanai.

Kādus datus un kādam nolūkam mēs apstrādājam:

 1. Lai noslēgtu un pēc tam izpildītu attiecīgo līgumu, tostarp izskatītu jūsu iespējamās pretenzijas no nepilnīgas izpildes, mēs apstrādājam:

  klienta vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālrunis

  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šim nolūkam galvenokārt ir attiecīgā līguma izpilde un tajā pašā laikā mūsu juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē tiesības un pienākumus saistībā ar grāmatvedības uzskaiti.

  Personas datu sniegšana šim nolūkam ir priekšnoteikums līguma noslēgšanai un izpildei, un tai nav nepieciešama piekrišana personas datu apstrādei. Ja personas dati mums netiek sniegti, mēs nevaram noslēgt līgumu un to pienācīgi izpildīt.

 2. Lai izvirzītu prasības, kas izriet no mums saistībā ar attiecīgo noslēgto līgumu vai izriet no tā, mēs apstrādājam:

  klienta vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālrunis

  Juridiskais pamats personas datu apstrādei šim nolūkam ir mūsu leģitīmās intereses. Mums nav nepieciešama jūsu piekrišana, lai sniegtu personas datus.

 3. Tiešā mārketinga nolūkos (t.i., nosūtot piedāvājumu, kas saistīts ar pakalpojumu vai produktu, kas jums tika sniegts attiecīgā līguma izpildes ietvaros), mēs apstrādājam:

  klienta vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālrunis

  Juridiskais pamats personas datu apstrādei šim nolūkam ir mūsu leģitīmās intereses. Mums nav nepieciešama jūsu piekrišana personas datu sniegšanai, bet jūs, no otras puses, varat izteikt savu nepiekrišanu šai apstrādei.

 4. Lai nosūtītu citus komerciālus un mārketinga paziņojumus, mēs apstrādājam:

  klienta vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālrunis

  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šim nolūkam ir klienta vai klienta kontaktpersonas piekrišana. Lai šim nolūkam apstrādātu jūsu personas datus, mums ir nepieciešama jūsu piekrišana, kuru varat jebkurā laikā atsaukt.

Apstrādājot jūsu personas datus, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana vai profilēšana.

Cik ilgi mēs apstrādājam jūsu datus:

Mēs glabājam jūsu personas datus līguma attiecību laikā un pēc tam 4 gadus pēc to izbeigšanas vai tik ilgi, cik nepieciešams, lai pareizi īstenotu mūsu juridiskās prasības, kas izriet no attiecīgā līguma.

Tiešā mārketinga nolūkos mēs glabājam personas datus līguma attiecību laikā un pēc tam 2 gadus pēc to izbeigšanas.

Citu komerciālu un mārketinga ziņojumu sūtīšanas nolūkos mēs glabājam personas datus jūsu piekrišanas laikā.

Ja pieprasāt savu personas datu dzēšanu, mēs dzēsīsim vai anonimizēsim jūsu personas datus 1 mēneša laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas; tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad mēs varam glabāt jūsu datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (īpaši, lai īstenotu tiesības no attiecīgā līguma) vai uz cita tiesiska pamata un citam mērķim saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Kam mēs pārsūtām jūsu datus:

Mēs sniegsim jums aktuālu sarakstu ar trešajām personām, kurām mēs varam nodot jūsu personas datus pēc jūsu pieprasījuma, kas nosūtīts uz tālāk norādīto mūsu kontakta e-pasta adresi.

Jūsu personas dati netiek nodoti ārpus ES.

Kā mēs nodrošinām drošību, apstrādājot datus:

Lielu uzsvaru liekam uz drošības politiku uzņēmumā, darbinieku konfidencialitāti, iekšējo vadlīniju ievērošanu un līguma partneru izvēli.

Kādas tiesības jums ir pret mums:

 • tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem un informācijai par to apstrādi,
 • tiesības labot vai dzēst personas datus,
 • tiesības ierobežot datu apstrādi,
 • tiesības uz datu pārnesamību,
 • tiesības iebilst pret datu apstrādi,
 • tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Čehijas Republikas Personas datu aizsardzības birojs, kura galvenā mītne atrodas Pplk. Sochora 27, 170 00 Prāga 7).

Ar jebkādiem jautājumiem par personas datu apstrādi varat sazināties pa e-pastu.

SBLCore logo

Mēs piedāvājam risinājumus drošības datu lapu izveidei un pārvaldībai. Ļaujiet mums parūpēties par vispārējo administrēšanu, kas saistīta ar drošības datu lapu izveidi, klasificēšanu un arhivēšanu. SBLCore programmatūra ir paredzēta visiem ķīmisko vielu un maisījumu ražotājiem, importētājiem, izplatītājiem un dažādiem lietotājiem.

Vai jums ir nepieciešams padoms?

Sazinieties ar mums

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Čekija

Reģ. Nr.: 04278968
PVN: CZ04278968

Kontakt

Tālrunis: +420 731 390 417

E-pasts: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Mēs izmantojam sīkfailus

Mēs savā vietnē izmantojam sīkfailus, lai saprastu apmeklētāju uzvedību un varētu piedāvāt saturu atbilstoši viņu preferencēm.

Vairāk par sīkfailiem ×
Funkcionālās sīkdatnes
Šī vietne izmanto nepieciešamās sīkdatnes, kas ir ļoti svarīgas tās pareizai darbībai. Tas nodrošinās pareizu lapas attēlojumu, ļaus iesniegt veidlapas un līdzīgas nepieciešamās funkcijas. Šīs tehniskās sīkdatnes nevar izslēgt.
Cookie Domēns Derīgums Apraksts Apstrādātājs
sblcore_cc www.sblcore.lv 1 gads Saglabā lietotāja piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.lv Sesija Saglabā informāciju par lietotāja sesiju. SBLCore s.r.o.
Analītiskie sīkfaili
Mēs izmantojam analītiskos sīkfailus, lai novērtētu mūsu vietnes veiktspēju. Mēs izmantojam šīs sīkdatnes, lai izsekotu apmeklējumu skaitu, trafika avotus un lietotāju uzvedību mūsu vietnē – piemēram, mēs noskaidrojam, kādu informāciju viņi meklē un kura informācija viņiem ir vissvarīgākā. Šī informācija palīdz mums optimizēt vietni un uzlabot mūsu pakalpojumus.
Cookie Domēns Derīgums Apraksts Apstrādātājs
_ga www.sblcore.lv 2 gadi ID, ko izmanto lietotāju identificēšanai. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.lv 2 gadi ID, ko izmanto lietotāju identificēšanai. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.lv 2 gadi ID, ko izmanto lietotāju identificēšanai. Google
Mārketinga sīkfaili
Mārketinga sīkfaili tiek izmantoti, lai parādītu atbilstošas reklāmas, pamatojoties uz jūsu vēlmēm. Šis personalizētais saturs, ko izmanto mūsu partneri, var parādīties dažādās vietnēs. Ja neizvēlēsities šīs sīkdatnes, sludinājumu skaits nemainīsies, taču tie vairs netiks pielāgoti jūsu interesēm.
Cookie Domēns Derīgums Apraksts Apstrādātājs
_gcl_au www.sblcore.lv 3 mēneši Tā izmanto Google AdSense, lai eksperimentētu ar reklāmas efektivitāti vietnēs, kurās tiek izmantoti tās pakalpojumi. Google