BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Visbiežāk

Jautājumi un atbildes

Skatiet mūsu klientu bieži uzdotos jautājumus par SBLCore programmatūru un drošības datu lapām kopumā.

Tiesību akti un drošības datu lapas kopumā

Kas ir drošības datu lapa?
Drošības datu lapa ir dokuments, kas nodrošina informācijas nodošanu piegādes ķēdē. Tāpēc tā ir neaizstājama, strādājot ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem.
Kā izskatās drošības datu lapa?
Drošības datu lapā ir precīzi ievērots ES noteiktais formāts, kas iekļauts REACH regulas II pielikumā. Tā sastāv no 16 sadaļām, kuru nosaukumi ir visās ES valodās, tāpēc nav iespējams veikt vienkāršu tiešu tulkojumu. Ir arī noteikts, kāda informācija jāietver katrā sadaļā. Tai jābūt skaidrai un īsai. Valstis, kas nav Eiropas valstis, reglamentē to attiecīgie tiesību akti.
Kādā valodā jābūt drošības datu lapai?
Drošības datu lapas valoda ir atkarīga no galamērķa valsts, kurā viela vai maisījums tiks laists tirgū. Drošības datu lapai vienmēr jābūt valsts oficiālajā valodā.
Kādiem produktiem ir jāizveido drošības datu lapa?
Drošības datu lapu galvenokārt sastāda vielām vai maisījumiem, kas klasificēti kā bīstami. Dažos gadījumos drošības datu lapa tiek sniegta pēc pieprasījuma, t. i., maisījumiem, kas nav klasificēti kā bīstami, bet satur vielu, kas rada draudus cilvēku veselībai vai videi, vai maisījumiem, kuriem ir noteiktas iedarbības robežvērtības darba vidē.
Kādiem produktiem nav nepieciešama drošības datu lapa?
Veterinārajām zālēm, kosmētikas līdzekļiem, farmaceitiskajiem preparātiem, pārtikai vai barībai drošības datu lapa nav jāizveido. Cita grupa ir objekti, kas ražošanas laikā iegūst noteiktu formu. Tomēr, lai sniegtu svarīgu informāciju par galaproduktu, tiem bieži izmanto drošības datu lapu.
Kam nepieciešama drošības datu lapa?
Ikviens, kas jebkādā veidā rīkojas ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem. Tas var nozīmēt ražotāju, importētāju, izplatītāju un pat pakārtoto lietotāju.
Kas var izveidot drošības datu lapu?
Drošības datu lapa jāsagatavo kompetentai personai, kas ir ieguvusi regulāro apmācību. Tiesību aktos vairs nav noteikts, cik bieži un kam būtu jāveic apmācība. SBLCore var nodrošināt apmācību. Pēc apmācībām dalībnieks saņem sertifikātu. Mēs nodrošinām apmācības līdz 5 cilvēkiem vienlaicīgi.
Kā noteikt maisījuma klasifikāciju?
Produktu klasifikāciju veic, pamatojoties uz CLP regulā paredzētajiem noteikumiem. Klasifikāciju veic, pamatojoties uz sastāvdaļu bīstamību un koncentrāciju, kā arī to toksikoloģiskajiem un ekotoksikoloģiskajiem datiem. Dažu apdraudējumu gadījumā aprēķinos var ņemt vērā arī produkta fizikālās īpašības vai laboratorijas testus. SBLCore programmatūra var palīdzēt aprēķināt klasifikāciju.
Kas ir drošības datu lapas pārskatīšana un kad to veic?
Pārskatīšana ir drošības datu lapā iekļautās informācijas atjaunināšana. Visbiežākais iemesls tam ir formulas izmaiņas vai, piemēram, REACH regulas II pielikumā noteiktā drošības datu lapas formāta atjaunināšana. Bieži tiek mainītas vai ieviestas arī jaunas vielas ar saskaņoto klasifikāciju.
Kas jānorāda uz etiķetes?
Produkta etiķete jāizveido, pamatojoties uz drošības datu lapas 2.2. sadaļu. Ir svarīgi nodrošināt, lai drošības datu lapa un etiķete atbilstu viena otrai, jo sniegtajai informācijai jābūt identiskai.

SBLCore programmatūra un viss ap to

Kam šī programmatūra ir piemērota?
Programmatūra ir paredzēta ikvienam, kas jebkādā veidā veic darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem un kam nepieciešams izveidot drošības datu lapas vai konvertēt savā rīcībā esošās drošības datu lapas citā valodā.
Kas var strādāt ar programmatūru?
Lietotājdraudzīgās un intuitīvās vides dēļ programmatūra ir piemērota ne tikai tiem, kam ir pieredze drošības datu lapu veidošanā, bet arī iesācējiem bez zināšanām par tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā.
Ar ko programmatūra var palīdzēt?
SBLCore ir visaptverošs rīks, kas palīdzēs jums izveidot drošības datu lapu 27 valodās, kā arī izstrādāt etiķetes, ģenerēt UFI kodu un paziņot par to PCN portālam. Programmatūra nodrošina arī visu drošības datu lapu un to pavaddokumentu arhivēšanu, kā arī uzrauga drošības datu lapu precizitāti un aktualitāti atbilstoši tiesību aktiem. Automātiskā produktu klasifikācija ir svarīga funkcija, ko programmatūra aprēķina, izmantojot ievades datus.
Kas ir iekļauts programmatūrā?
Programmatūrā ir iekļauta datubāze ar vielām, kurām ir saskaņota klasifikācija saskaņā ar CLP regulas VI pielikumu, un vielām, kurām jāievēro iedarbības darbavietā robežvērtību norādījumi. Ir iekļauta arī vielas meklēšanas funkcija ECHA, kas ļauj importēt vielu tieši no ECHA datubāzes programmatūras datubāzē. Tajā ietverta arī datubāze ar pieejamajām valsts iedarbības robežvērtībām. Programmatūra ietver arī frāžu datubāzi visās pieejamajās valodu versijās.
Ko darīt, ja vielas nav SBLCore datubāzē?
Datubāzē galvenokārt ir iekļautas vielas ar saskaņotu klasifikāciju un vielas, kurām ir noteiktas iedarbības darbavietā robežvērtības. Ja vielas nav datubāzē, to var iegūt un importēt programmatūras datubāzē tieši no ECHA datubāzes. Vai arī varat manuāli pievienot vielu datubāzē, pamatojoties uz drošības datu lapā sniegto informāciju.
Kādas ir pieejamās programmatūras iespējas?
Pieejamās iespējas ir SBLCore Blue – programmatūras abonements vai SBLCore Green – beztermiņa licences iegāde. Izglītības nolūkos mēs piedāvājam bezmaksas SBLCore Edu versiju.
Kur tiek glabāti dati?
SBLCore Green gadījumā datu bāze atrodas uzņēmuma datorā vai serverī. Uzglabāšanas vieta ir jāizvēlas pašam lietotājam. Datu dublēšana ir pilnīgā viņu kontrolē. SBLCore Blue datubāze tiek glabāta mākonī, kur automātiski tiek veikta tās dublēšana. Datiem var piekļūt no jebkuras vietas.
Cik daudz drošības datu lapu var izveidot programmatūrā?
Abos programmatūras variantos var izveidot neierobežotu drošības datu lapu skaitu.
Kā darbojas programmatūras izmēģinājuma versija?
Pēc reģistrācijas veidlapas iesniegšanas sāksies izmēģinājuma programmas lejupielāde, kas pēc tam jāinstalē jūsu Windows ierīcē. Šī versija ir pieejama bez maksas 14 dienas pēc instalēšanas. Izmēģinājuma versijai nav ierobežojumu attiecībā uz programmatūras funkcijām, izņemot izejas dokumentu eksportēšanu, kuros ir iekļauta ūdenszīme. Priekšskatījumā ir paslēptas nejauši izvēlētas sadaļas. Izveidotos datus var konvertēt uz pilno versiju. Lejupielādējot izmēģinājuma versiju, jums nav saistību pasūtīt pilno programmatūras versiju, un par to nav jāmaksā.
Ar kādām ierīcēm un operētājsistēmām programmatūra ir saderīga?
Visu veidu programmatūru var izmantot Windows ierīcēs (Windows 8.1 un jaunākas versijas). MacOS operētājsistēma netiek atbalstīta tieši, taču programmatūru var palaist, izmantojot virtualizētu Windows. Programmatūru nevar izmantot mobilajās ierīcēs vai planšetdatoros.
Cik datoros var izmantot programmatūru?
Viens lietotājs var instalēt programmatūru ne vairāk kā trīs ierīcēs (datorā vai klēpjdatorā).
Vai SBLCore ļauj importēt drošības datu lapas, kas izveidotas ārpus mūsu programmatūras?
Pēc noklusējuma nav iespējams importēt failus, kas nav SBLCore atbalstītie .sbl faili. Ārējo datu importēšanu var risināt individuāli pēc vienošanās.
Kā darbojas mans SBLCore Blue abonements?
Minimālais nomas periods ir 1 mēnesis. Pēc tam abonementu var izbeigt jebkurā laikā, bet ne agrāk kā 1 mēnesi pēc pēdējām izmaiņām abonementa iestatījumos (t. i., valsts vai lietotāja pievienošanas).
Kā izbeigt SBLCore Blue abonementu?
Programmatūras darbību var vienkārši izbeigt izvēlētajā datumā, kas norādīts abonēšanas iestatījumos programmatūras saskarnē vai SBLCore klientu portālā, kuram arī var piekļūt tīmekļa vietnē.
Kas notiek ar programmatūrā saglabātajiem datiem pēc tam, kad beidzas SBLCore Blue abonements?
Mēs iesakām pirms abonementa beigām izveidot dublējumkopiju visiem izveidotajiem datiem. Programmatūra jums paziņos par šo soli, kad atcelsiet abonementu. Dati tiks neatgriezeniski dzēsti no programmatūras 14 dienas pēc izbeigšanas. Šajā laikā piekļuve programmatūrai ir pieejama, un datus joprojām var lejupielādēt, taču programmatūras funkcijas vairs nav iespējams izmantot.
Vai es varu atjaunot savu SBLCore programmatūras abonementu?
Abonementa atjaunošana ir iespējama, pierakstoties SBLCore klientu portālā vai ar tirdzniecības pārstāvja starpniecību. Ja abonements tiek atjaunots vairāk nekā 14 dienas pēc sākotnējā abonementa beigām, sākotnējie izveidotie dati programmatūras saskarnē vairs nebūs pieejami.
Kā darbojas drošības datu lapu tulkojumi?
SBLCore satur frāžu datubāzi, kas ir tulkotas visās programmatūrā pieejamās valodu versijās. Frāzes, kas satur tiesību aktus, nav tikai tulkojumi, tās atbilst valsts tiesību aktu formulējumam. Pateicoties šai funkcijai, programmatūra spēj vienkārši un pareizi pārveidot drošības datu lapu citā valodā. Ja lietotājam trūkst frāzes vai viņš vēlas mainīt frāzes formulējumu, viņš var izveidot savu frāzi kopā ar tulkojumu.
Kā programmatūrā identificēt novecojušu drošības datu lapu un kā to pārskatīt?
SBLCore signalizē par nepieciešamību atjaunināt dokumentu, izmantojot “luksofora” funkciju, kas norāda uz drošības datu lapas veco formātu, novecojušām vielām vai novecojušiem kontroles parametriem. Nospiežot pogu “Pārskatīt”, programmatūra automātiski atjaunina drošības datu lapu. Pēc tam datubāzē tiek saglabātas divas dokumenta versijas – oriģinālā (arhivētā) un jaunā drošības datu lapa.
Vai SBLCore var izveidot iedarbības scenārijus?
Tas nav iespējams, jo iedarbības scenārijam nav definēts vienots formāts. Tomēr programmatūra ļauj pievienot iedarbības scenāriju drošības datu lapai kā pielikumu.
Vai programmatūra spēj noteikt maisījuma ADR?
Katrā uzņēmumā, kura darbība ir saistīta ar bīstamu produktu pārvadāšanu virs noteiktā limita, ir jāieceļ vismaz viens drošības konsultants, kas ir apmācīts pārvadājumu jomā. Programmatūra nespēj klasificēt produktu pēc ADR.
Pavaddokumentos ir iekļauts H paziņojums, ko programmatūra nepiedāvā (piemēram, H320, H333). Kāpēc?
Eiropas Savienībā tiek ievērotas CLP un REACH regulas saskaņā ar tiesību aktiem par ķīmiskajām vielām. Vadlīnijas, kurās precizēti CLP regulas marķēšanas un iepakošanas noteikumi, ir pārņemtas no vispārēji saskaņotās sistēmas (VSS). Tajā ietverts liels skaits standarta paziņojumu, tāpēc, ja lietotājam ir drošības datu lapa VSS formātā, iespējams, ka, nododot informāciju ES piegādes ķēdē, lietotājs nevarēs transponēt nevienu no šiem teikumiem.

Lietotāju atbalsts un citi pakalpojumi

Kādu atbalstu mēs sniedzam lietotājiem?
Ar palīdzības dienestu var sazināties, rakstot uz support@sblcore.com. Varat arī sazināties ar mums ar saziņas veidlapas palīdzību, ko var izmantot, lai nosūtītu tiešu atbalsta pieprasījumu. Mēs vienmēr atbildam uz visiem jautājumiem pēc iespējas ātrāk.
Kādas rokasgrāmatas ir pieejamas darbam ar programmatūru?
Mūsu klientiem ir pieejami detalizēti pamācību videoklipi, un tiem var piekļūt SBLCore vietnē vai mūsu YouTube kanālā. Detalizēti norādījumi ir pieejami arī programmatūras saskarnē.
Kāda veida apmācības mēs piedāvājam klientiem?
1) SBLCore programmatūras apmācības
2) Apmācības par drošības datu lapu izveidi
3) Apmācības par drošības datu lapu izveidi ar formulu sajaukšanu

Paziņojums PCN portālam un UFI kodi

Kas ir UFI un kam tas ir paredzēts?
UFI jeb unikālais formulas identifikators ir unikāls kods, kas nepieciešams, ziņojot par bīstamiem maisījumiem PCN portālā, un tas ir arī obligāta etiķetes daļa. UFI sastāv no 16 rakstzīmēm, un tam ir vienots prefikss UFI (piemēram, UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Lai to izveidotu, ir nepieciešams uzņēmuma PVN numurs un tā sauktais ciparu formulas kods. Vairāk informācijas par UFI var atrast tīmekļa ģeneratora lapā.
Kas ir PCN un par kādiem maisījumiem ir jāziņo?
PCN ir Eiropas Savienības izveidots portāls, ko pārvalda ECHA. Tā ir paredzēta informācijas iesniegšanai par bīstamiem ķīmiskiem maisījumiem. Jāziņo par maisījumiem, kas apdraud cilvēku veselību vai rada fizisku apdraudējumu. Iesniegumā ir iekļauts UFI kods, kas arī ir obligāts etiķetes elements. Informācija jāiesniedz īpašā i6z formātā.
Kas nepieciešams, lai izveidotu UFI kodu?
Lai izveidotu UFI, ir nepieciešams uzņēmuma PVN maksātāja numurs un tā sauktais ciparu formulas kods. Ciparu formulas kods var būt jebkurš skaitlis. Nepieciešams tikai izvēlēties ilgtspējīgu produktu numerācijas veidu, lai divi produkti ar dažādām formulām nesaturētu vienu un to pašu UFI. Ciparu formulas koda izvēlei ir iespējams izmantot, piemēram, iekšēju produktu numerācijas sistēmu.
Kā izskatās UFI un kur tas ir norādīts?
UFI ir obligāta etiķetes daļa, un tai jābūt salasāmai un neizdzēšamai. Saīsinājums "UFI" ir vienots, t. i., nemainīgs visās Eiropas Savienības valodās, un tas atrodas pirms paša koda, kas vienmēr ir 16 rakstzīmju garš. Kods tiek attēlots formātā UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kam ir jāiesniedz ziņojums?
Galvenās saistības attiecas uz importētājiem, kas iegādājas produktu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas un laiž to ES tirgū, kā arī uz pakārtotajiem lietotājiem, kas paši jauc maisījumus vai iejaucas produkta iepakojumā. Turklāt šis pienākums var attiekties arī uz izplatītājiem. Šis posms jānodrošina, ja importētājs vai pakārtotais lietotājs nav nodrošinājis paziņošanas saistības.
Kāda informācija ir jānorāda paziņojumā?
Paziņojumā ir paplašināta obligātā informācija salīdzinājumā ar sākotnējām prasībām. Piemēram, ir jānorāda UFI kods, 70 % no produkta sastāva, iepakojuma veids un izmērs, produktu kategorijas saskaņā ar Eiropas produktu kategorizēšanas sistēmu (EuPCS), kā arī informācija par produkta bīstamību, marķējuma elementi, toksikoloģiskā informācija un informācija par fizikālķīmiskajām īpašībām.
No kura brīža ir spēkā paziņošanas saistības?
Paziņošanas datums ir atkarīgs no produkta lietošanas veida. Attiecībā uz patērētāju un profesionālo lietošanas veidu paziņošanas pienākums ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Attiecībā uz rūpnieciskai izmantošanai paredzētajiem maisījumiem šis datums ir 2024. gada 1. janvāris. Attiecībā uz produktiem, par kuriem iepriekš ir paziņots saskaņā ar valsts noteikumiem un kuru sastāvs vai klasifikācija nav mainījusies, sākotnējie paziņojumi būs spēkā līdz 2024. gada beigām. No 2025. gada 1. janvāra par visiem tirgū esošajiem bīstamajiem maisījumiem jāziņo saskaņā ar CLP regulas VIII pielikuma prasībām.
Kam tiek nodota informācija?
Paziņotājs iesniedz informāciju visām dalībvalstīm, kurās maisījums ir laists tirgū. Pēc tam šī informācija ir pieejama toksikoloģiskajiem centriem un veselības aprūpes darbiniekiem. Šīs struktūras tiek noteiktas katras valsts līmenī.
Kur iegūt ciparu formulas kodu?
Formulas ciparu kods kopā ar PVN numuru vai uzņēmuma atslēgu ir nepieciešams, lai izveidotu tā saukto UFI kodu. Šo numuru pilnībā pārvalda uzņēmums, kas izveido UFI, un tas var būt jebkurš skaitlis no 0 līdz aptuveni 268 miljoniem. Ir iespējams izmantot, piemēram, esošo uzņēmuma numerācijas sistēmu, formulu kodus vai daļu no EAN koda.
Kur iegūt uzņēmuma atslēgu?
Ja uzņēmumam nav PVN reģistrācijas numura vai tas nevēlas to izmantot, ir iespējams izmantot uzņēmuma UFI atslēgu, lai to ģenerētu. Atslēgu var iegūt tīmekļa UFI ģeneratorā, un to var izmantot, lai atkārtoti ģenerētu UFI. Tāpēc mēs iesakām to saglabāt.

SBLCore Blue abonementa iegāde

Kā es varu abonēt programmatūru?
Programmatūru var abonēt tieši tīmekļa vietnes sadaļā Cenrādis. Jūs varat arī pasūtīt programmatūru ar mūsu pārdošanas nodaļas palīdzību (sales@sblcore.com).
Kādi ir pieejamie abonementa plāni?
Abonementu var pasūtīt kā mēneša vai gada plānu. Mēs piedāvājam gada plānu par pazeminātu cenu.
Vai varu mainīt abonementa iestatījumus?
Abonementa iestatījumus var pielāgot klientu portālā vai programmatūras iestatījumos. Varat pievienot vai noņemt lietotājus un valstis, mainīt maksājumu informāciju, kā arī pārtraukt abonementu.
Kā abonementa laikā pievienot pakalpojumu (citu valsti vai lietotāju)?
Valstis vai lietotājus var viegli pievienot vai mainīt klientu portālā. Izmantojot mēneša plānu, abonementu nevar pārtraukt, kamēr nav pagājis 1 mēnesis pēc valsts vai lietotāja pievienošanas.
Kā es varu pārtraukt savu abonementu?
Jūs varat atcelt abonementu klientu portālā vai programmatūrā, noklikšķinot uz Abonements -> Atcelt abonementu. Ja abonementa plāns ir mēneša plāns, abonēšanu var pārtraukt izvēlētajā datumā, bet ne agrāk kā 1 kalendāro mēnesi pēc tam, kad pēdējo reizi iegādājāties pakalpojumu.
Kādi maksājumu veidi tiek pieņemti?
Abonementu var apmaksāt ar maksājumu karti vai bankas pārskaitījumu.
Kā notiek abonementa norēķini, maksājot ar karti?
Pirmajam pasūtījumam, kas apmaksāts ar maksājumu karti, abonementa maksājums tiek veikts avansā. Vienlaikus tiek izrakstīts rēķins. Izmantojot ikmēneša plānu, visi turpmākie maksājumi tiek iekasēti ar atpakaļejošu datumu pēc katra kalendārā mēneša beigām. Ja gada plānam abonementa laikā tiek pievienota vēl kāda valsts vai lietotājs, par šiem pakalpojumiem arī tiek izrakstīts rēķins ar atpakaļejošu datumu pēc katra kalendārā mēneša beigām. Atjaunojot savu gada abonementu, no jūsu maksājumu kartes iepriekš tiks iekasēta un debetēta piemērojamā nākamā gada abonementa summa. Rēķini tiek nosūtīti elektroniski uz pasūtījuma laikā norādīto e-pasta adresi. Visi izsniegtie rēķini ir pieejami klientu portālā.
Kā notiek abonementa norēķini, maksājot ar bankas pārskaitījumu?
Par pirmo un katru nākamo gada plāna pasūtījumu, kas apmaksāts ar bankas pārskaitījumu, arī tiek izrakstīts rēķins ar 14 dienu termiņu. Par pirmo un katru nākamo mēneša plāna pasūtījumu rēķins tiek izrakstīts ar atpakaļejošu datumu pēc katra kalendārā mēneša beigām, kurā programmatūra tika aktivizēta. Rēķini tiek nosūtīti elektroniski uz pasūtījuma laikā norādīto e-pasta adresi. Visi izsniegtie rēķini ir pieejami klientu portālā.

Kādi tiesību akti attiecas uz ķīmiskajām vielām un maisījumiem?

REACH

REACH attiecas ne tikai uz ķimikāliju reģistrāciju, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, bet galvenokārt nosaka drošības datu lapu formātu un saturu. Drošības datu lapu formāts ir norādīts šīs regulas II pielikumā. Materiālu drošības datu lapas ir būtisks informācijas avots par ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, un tās ir būtiska piegādes ķēdes daļa.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1907/2006 kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru

CLP

CLP regula attiecas uz ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Klasifikācija ir svarīga drošības datu lapas daļa. Pamatojoties uz to, tiek definēti visu sadaļu teksti. Etiķetes ietvaros CLP regulā ir paredzēti noteikumi par simbola un visas etiķetes lielumu atkarībā no iepakojuma lieluma. Regulā ir iekļauts arī VI pielikums, kurā definētas vielas ar saskaņotu klasifikāciju.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

Biocīdi

Biocīdu regula attiecas uz biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu. Biocīds ir līdzeklis, kas iznīcina, atbaida vai paralizē kaitīgos organismus. Jo īpaši regulā ir definēta biocīda etiķete, kurai ir savas īpatnības (piemēram, aktīvās vielas un tās koncentrācijas norāde). Katrs biocīda produkts drīkst saturēt tikai piegādātāju apstiprinātas aktīvās vielas vai attiecīgā gadījumā aktīvās vielas, kas tiek pārskatītas un ko drīkst izmantot tikai apstiprinātā veida biocīda produktiem.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu

Detergents

Mazgāšanas līdzekļu regula attiecas uz trauku mazgāšanas, veļas mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem. Tā izšķir, vai mazgāšanas līdzeklis tiek pārdots tikai profesionāliem lietotājiem vai plašai sabiedrībai, kurai tā nosaka stingrākus etiķešu noteikumus. Tajā ir arī paredzēti noteikumi par produktu bioloģisko noārdīšanos un fosfātu saturu. Attiecībā uz mazgāšanas līdzekļiem ir jāapstrādā tā sauktās datu lapas, kas tiek iedalītas divos veidos – veselības aprūpes darbiniekiem vai plašai sabiedrībai.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) NR. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem

Vai jums ir vēl kādi jautājumi, uz kuriem neatradāt atbildi?

Mūsu klienti

Pievienojieties vairāk nekā 750 uzņēmumiem, kuri jau ir izmantojuši mūsu produktus vai pakalpojumus, pilnībā apmierinot to.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Mēs piedāvājam risinājumus drošības datu lapu izveidei un pārvaldībai. Ļaujiet mums parūpēties par vispārējo administrēšanu, kas saistīta ar drošības datu lapu izveidi, klasificēšanu un arhivēšanu. SBLCore programmatūra ir paredzēta visiem ķīmisko vielu un maisījumu ražotājiem, importētājiem, izplatītājiem un dažādiem lietotājiem.

Vai jums ir nepieciešams padoms?

Sazinieties ar mums

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Čekija

Reģ. Nr.: 04278968
PVN: CZ04278968

Kontakt

Tālrunis: +420 731 390 417

E-pasts: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.8

Mēs izmantojam sīkfailus

Mēs savā vietnē izmantojam sīkfailus, lai saprastu apmeklētāju uzvedību un varētu piedāvāt saturu atbilstoši viņu preferencēm.

Vairāk par sīkfailiem ×
Funkcionālās sīkdatnes
Šī vietne izmanto nepieciešamās sīkdatnes, kas ir ļoti svarīgas tās pareizai darbībai. Tas nodrošinās pareizu lapas attēlojumu, ļaus iesniegt veidlapas un līdzīgas nepieciešamās funkcijas. Šīs tehniskās sīkdatnes nevar izslēgt.
Cookie Domēns Derīgums Apraksts Apstrādātājs
sblcore_cc www.sblcore.lv 1 gads Saglabā lietotāja piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.lv Sesija Saglabā informāciju par lietotāja sesiju. SBLCore s.r.o.
Analītiskie sīkfaili
Mēs izmantojam analītiskos sīkfailus, lai novērtētu mūsu vietnes veiktspēju. Mēs izmantojam šīs sīkdatnes, lai izsekotu apmeklējumu skaitu, trafika avotus un lietotāju uzvedību mūsu vietnē – piemēram, mēs noskaidrojam, kādu informāciju viņi meklē un kura informācija viņiem ir vissvarīgākā. Šī informācija palīdz mums optimizēt vietni un uzlabot mūsu pakalpojumus.
Cookie Domēns Derīgums Apraksts Apstrādātājs
_ga www.sblcore.lv 2 gadi ID, ko izmanto lietotāju identificēšanai. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.lv 2 gadi ID, ko izmanto lietotāju identificēšanai. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.lv 2 gadi ID, ko izmanto lietotāju identificēšanai. Google
Mārketinga sīkfaili
Mārketinga sīkfaili tiek izmantoti, lai parādītu atbilstošas reklāmas, pamatojoties uz jūsu vēlmēm. Šis personalizētais saturs, ko izmanto mūsu partneri, var parādīties dažādās vietnēs. Ja neizvēlēsities šīs sīkdatnes, sludinājumu skaits nemainīsies, taču tie vairs netiks pielāgoti jūsu interesēm.
Cookie Domēns Derīgums Apraksts Apstrādātājs
_gcl_au www.sblcore.lv 3 mēneši Tā izmanto Google AdSense, lai eksperimentētu ar reklāmas efektivitāti vietnēs, kurās tiek izmantoti tās pakalpojumi. Google